Gisteren vond de tweede oefendag van het jaar plaats op het strand van Egmond. De harde wind voegde een extra dimensie toe aan de oefening. Na afloop van het oefenmoment was er in de rijhal van Manege Groot gelegenheid tot het maken van een eskadronsfoto. Tijdens het eindappel kreeg de Ritmeester Joost L. zijn medaille voor 15 jaar trouwe dienst: het Jeneverkruis opgespeld en hield onze dierenarts Ritmeester Gerrit K. een informatief praatje over dierenwelzijn bij het CEE.

Vandaag was de eerste oefendag van het jaar. De dag vond plaats bij Any Dale Hippique in Muiderberg. Tijdens de oefendag stond de individuele rijvaardigheid centraal. Ook werd er aandacht besteed aan Zelf Hulp Kameraden Hulp (ZHKH).

  • Individuele rijvaardigheid
  • ZHKH (ZelfHulpKameradenHulp)
  • Gewenning nieuwe paarden

We kijken terug op een mooie oefendag. Op naar de volgende!